top of page

8 Beneficis de l'assessorament energètic per a empresesLes consultories energètiques es comprometen a ajudar les empreses a maximitzar l'estalvi de costos i temps en la gestió de subministraments energètics, oferint serveis personalitzats segons les necessitats de cada client. El know-how sobre el mercat energètic els permet cobrir totes les necessitats de gestió energètica, des del diagnòstic inicial fins a l'elaboració d'un pla eficient d'estalvi. A més, ofereixen un seguiment continuat de consums i factures, mantenint als clients informats sobre canvis reguladors que puguin beneficiar-los. En un entorn volàtil i complex on els mercats energètics canvien contínuament, les consultories energètiques sempre busquen la potència més òptima per a la teva empresa, juntament amb la possibilitat que aquesta tingui la més mínima potència reactiva per a evitar penalitzacions en la factura. Alguns dels seus principals beneficis, explicats més detalladament, són els següents:


Reducció de costos


Les consultories energètiques identifiquen àrees d'insuficiència energètica i proposen solucions per a optimitzar el consum, la qual cosa es tradueix en estalvis significatius a llarg termini. En el mercat energètic, on abunden les comercialitzadores i l'oferta és variada, és crucial comptar amb una consultoria energètica que et guiï cap a les millors opcions per a la teva empresa. Aquestes consultories s'enfoquen a optimitzar el consum energètic mitjançant una anàlisi profunda que inclou aspectes com la potència contractada i subministrada o les tarifes elèctriques, amb l'objectiu de brindar un subministrament elèctric eficient i sense despeses innecessàries. A més, aborden el tema de l'energia reactiva, que pot generar tarifes més elevades i assenyalar ineficiències en el seu ús. Les grans empreses solen necessitar equips de correcció del factor de potència per a compensar aquest excés, i les consultories energètiques ofereixen anàlisis especialitzades, solucions adaptades i capacitat per a optimitzar la infraestructura elèctrica, contribuint així a la competitivitat i sostenibilitat a llarg termini de les empreses.


Gestió i incidències


Les consultories energètiques s'encarreguen de totes les gestions relacionades amb l'energia de l'empresa, des de la contractació de subministraments fins a la resolució de problemes, alliberant-los de qualsevol tasca administrativa energètica. Les empreses usuàries es poden oblidar de les llargues esperes al telèfon per a gestionar les altes, les baixes, les modificacions en els seus contractes, la validació de les seves factures o les incidències que puguin sorgir amb els seus contractes, factures i companyies comercialitzadores o distribuïdores. 


Eficiència energètica i anàlisi


Comptar amb l'ajuda d'una consultoria energètica fa que l'eficiència en l'ús de l'energia millori mitjançant les anàlisis detallades de patrons de consum i la implementació de mesures per a reduir l'ús innecessari. 


Compliment normatiu


Mantenen a l'empresa al dia amb les regulacions i normatives del sector energètic, garantint el compliment dels requisits legals i evitant possibles sancions. 


Assessorament especialitzat


Si una empresa compta amb una consultoria energètica probablement tindrà orientació i assessorament personalitzat sobre com optimitzar el consum d'energia i adoptar pràctiques més sostenibles.


Transparència i seguretat 


Les consultories energètiques garanteixen transparència en totes les seves gestions amb les companyies energètiques i ofereixen total seguretat quant a la fiabilitat i legalitat dels processos a seguir. 


Mínima energia reactiva


Es fa un estudi previ d'estalvi per energia reactiva mitjançant la instal·lació de bateries de condensadors, i seguidament, es realitza una anàlisi sobre la producció d'energia reactiva en les instal·lacions elèctriques del client i la possibilitat de reduir-la per a evitar penalitzacions en la seva factura. 


Optimització de recursos 


Contractar una consultoria energètica per a una empresa ajudarà a aprofitar al màxim els recursos energètics disponibles, minimitzant el desaprofitament i maximitzant el seu rendiment, la qual cosa contribueix a la sostenibilitat econòmica i ambiental de l'empresa.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page