top of page

Espanya: Setena en el Rànquing de Consum d'Electricitat Renovable a la UE

En el context energètic actual, la transició cap a fonts renovables està protagonitzant la intenció de crear un futur més sostenible i respectuós amb el medi ambient. En aquest marc, Espanya es posiciona com el setè país europeu en consum d'energia renovable a causa del seu 50,9% (23,5% eòlica, 14% solar fotovoltaica, 9,5% hidràulica, 1,8% solar termoelèctrica), segons les últimes dades proporcionades per Eurostat i Xarxa Elèctrica. 


És important destacar que, a nivell continental, les energies renovables van representar un 41,2% del consum brut d'electricitat a la Unió Europea durant l'any 2022. Aquest augment del 3,4% respecte a l'any anterior reflecteix una tendència clara cap a l'adopció de fonts d'energia més netes i renovables, deixant enrere a altres formes de generació elèctrica menys sostenibles, com la nuclear, el gas o el carbó.


Entre les fonts renovables més utilitzades a Europa es troben l'energia eòlica i la hidroelèctrica, representant més de dos terços de l'electricitat total generada a partir de fonts renovables. No obstant això, és important ressaltar el notable creixement de l'energia solar, que ha passat de representar tan sols l'1% en 2008 a un 18,2% en 2022, consolidant-se com una de les fonts d'energia de més ràpid creixement a la regió.
Ranking de consum d'electricitat renovable a la UE, 2022


En quant als líders europeus en energia renovable, Suècia encapçala la llista amb un percentatge del 83,3% del seu consum elèctric provinent de fonts renovables, seguida per Dinamarca (77,2%) i Àustria (74,7%). Aquesta classificació fa evident el compromís i la capacitat d'uns certs països europeus per a liderar la transició cap a un món on l'energia utilitzada sigui sostenible.


No obstant això, també és important parlar dels països situats en els llocs més baixos, com Malta (10,1%), Hongria (15,3%), Txèquia (15,5%), Luxemburg (15,9%) i Xipre (17,0%), fet que indica la necessitat d'un esforç conjunt i coordinat a nivell europeu per a promoure l'adopció d'energies netes en tota la regió.


En resum, les dades proporcionades per Eurostat confirmen la creixent importància de les energies renovables en el panorama energètic europeu. Espanya, com a setè país en consum d'energia renovable, té l'oportunitat de continuar liderant aquest moviment cap a un futur més sostenible, aprofitant el seu potencial natural i promovent polítiques i accions que impulsin una major adopció de fonts d'energia neta i renovable.
Generació elàctrica renovable per sectors a EspañaКомментарии


bottom of page