top of page

La importància d'optimitzar la teva potència contractada

“Els usuaris paguen 7.000 milions per la potència de la llum que no usen”. Aquest titular del digital Cinco Días té ja 6 anys, i la veritat és que les coses no han canviat massa.


És clar que l'estalvi passa per comparar i triar la millor tarifa, d'això no hi ha dubte. Però, sabem quina potència necessita el nostre local? Concorda amb la que tenim contractada? Optimitzar les potències en els nostres contractes és absolutament prioritari quan es tracta d'estalviar en les factures energètiques.


La notícia de Cinco Días és d'allò més il·lustrativa per a entendre fins que punt l'optimització de potències està descurada en aquest país. Segons diu, en 2016 les distribuïdores elèctriques espanyoles tenien contractats fins a 175.000 MW de potència, quan tota la xarxa nacional només podia suportar 108.000 MW. És a dir, les distribuïdores van contractar fins a un 62% d'excedent de potència que ni tan sols podien proveir.


Encara que, per descomptat, ho van fer perquè sabien que mai arribarien fins a aquestes cotes. Els espanyols van requerir aquest any, com a màxim, de 37.000 MW. Això significa que, de tota la potència contractada per part de les distribuïdores, en 2015 es va usar aproximadament un 21%. Però els contribuents van pagar el 100%, arribant a aquests 7.000 milions de més que anunciava el titular.


Això es deu a una pèssima informació sobre com s'han de gestionar i optimitzar les potències. Per a il·lustrar aquest cas amb dades més concretes, avui repassarem alguns dels casos d'estalvi que han passat per les mans de MIAF al llarg d'aquests últims anys.


Vegem, primer, el cas d'optimització de potències d'una nau industrial.


El client tenia una potència contractada de 15 kW per al primer tram, 15kW per al segon i 55kW per al tercer (els antics punta, pla i vall, respectivament). El cost mensual a l'abril registrat pel client per la potència contractada va ser de 1.889,16€ pels 31 dies facturats. L'agent de MIAF assignat al client va detectar que aquesta quantitat no es corresponia amb les dimensions i les necessitats energètiques de la nau, motiu pel qual va decidir dur a terme un estudi exhaustiu de la situació.


L'estudi va revelar que el client tenia contractada una potència molt inferior a la requerida per a uns certs trams del dia. A l'ésser una tarifa de 3.0TD no es talla el subministrament, sinó que s'apliquen penalitzacions pels excessos. Podeu ampliar la informació sobre les penalitzacions associades en aquest article d'aquí.  En superar sovint la seva potència contractada i sense saber-ho (i sense que la companyia comercialitzadora li ho notifiqués), el client va acumular un gran nombre de recàrrecs.


L'agent de MIAF va fer les gestions pertinents per a tramitar els canvis i, al maig, el client va passar a pagar 754,90€ per la potència contractada durant els 30 dies facturats, que es va ampliar de 15kW, 15kW i 55kW a 107kW, 132kW i 150kW respectivament.


Si sumem un dia a maig per a igualar-lo als 31 dies que es van facturar a l'abril, veiem que el client hagués pagat 780,06€ pel mateix període. Per tant, parlem d'un estalvi mensual de 1.109,10€, o d'un estalvi anual de 13.058,75€.


Dels 22.243,33€ que anava a pagar anualment per la potència contractada, va acabar pagant 9.184,57€, resultant en un estalvi del 58,71%.


En reduir-se el gruix de la factura, es redueix al seu torn el total de l'impost elèctric a pagar, que és percentual. Als 13.058,75€ cal sumar-los els 667,65€ estalviats en aquest impost dedicat. I tot això gràcies a un servei que està integrat en tots els plans que ofereix MIAF.


 Abans de l'optimització de potències | 22.243,33€ a l'any

Després de l'optimització de potències | 9.184,57€ a l'any

Estalvi total sense impostos | 58,71% o 13.058,75€ a l'any

Vegem ara un cas menys sever, com seria el d'aquest restaurant.


El client tenia contractat, en aquest cas, una potència de 15,935 per als tres trams de potència disponibles. Va pagar 93,52€ per ella durant el mes de novembre, del qual es van facturar 30 dies. Aquesta vegada, l'agent assignat per MIAF va comprovar, amb encert, que hi havia alguns trams al llarg del dia en què la potència contractada era molt superior a la requerida pel restaurant.


Per això, en ajustar la potència a 9 kW en els trams pertinents (el primer i el segon), el client va passar a pagar 61,73€ en els 30 dies facturats del mes de desembre, amb un estalvi de 31,79€. Sense l'optimització de potència, el client hauria pagat 1.137,82€ anuals. Gràcies a ella, va acabar pagant 751,04€, amb un estalvi de 386,77€ o del 44%.


Com en el cas anterior, l'impost elèctric es va reduir fins a 19,77€ anuals.


Abans de l'optimització de potències | 1.137,82€ a l'any

Després de l'optimització de potències | 751,04€ a l'any

Estalvi total sense impostos | 44% o 386,77€ a l'any


A MIAF, tenim una infinitat d'exemples similars, ja que, per norma general, els clients no han dut a terme cap optimització de potència prèvia. Els nostres especialistes s'encarreguen d'ajustar cada contracte a les seves necessitats reals, amb la finalitat que cada client pagui l'estrictament necessari sense haver d'estar reavaluant els seus contractes energètics cada poc temps.


Comprova si pagues de més en la teva tarifa amb la nostra calculadora o envia'ns la teva factura a atencion.cliente@miaf.es per a saber si estàs pagant de més.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page