top of page

Nous peatges de gas

A partir de l'1 d'octubre de 2021 entrarà en vigor la Circular 6/2020, la nova normativa per a calcular el preu que han de pagar els consumidors per a cobrir els costos regulats del gas.


Aquest ha estat un any de grans canvis per al mercat de l'energia: ja al juny es van modificar els costos regulats del mercat de la llum, com us comptem aquí. Quatre mesos més tard serà el torn per a les tarifes de gas.


Els nous preus i costos regulats vindran marcats pel Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

De nou, aquestes directrius busquen situar a Espanya en línia amb els requeriments de la Unió Europea, que exigeix afavorir la gestió de la demanda i l'estalvi energètic mitjançant un repartiment dels peatges més eficient. També es durà a terme una reassignació de les competències, per a equilibrar el desajustament actual entre el recol·lectat per les comercialitzadores i els costos estructurals. Finalment, el mercat gasista haurà de repartir la retribució de les energies renovables, fins ara suportada gairebé íntegrament pel sector elèctric.


I, com afectaran aquests canvis al client?

Per a començar, el nou sistema de peatges segmentarà als clients en funció del seu consum, i no de la pressió (a excepció d'algunes tarifes de mitja pressió, com la RL.5, la RL.6 i la RL.7). L'assignació als grups tarifaris es durà a terme en funció del consum registrat per l'usuari des de l'1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021, i serà competència de la distribuïdora. Així mateix, el nou any de gas començarà a l'octubre i acabarà al setembre, moment en el qual es tornarà a comprovar que cada client està en el peatge que li correspon depenent del seu consum anual.


El sistema passarà a tenir fins a 11 rangs de consum per a major varietat i precisió a l'hora d'assignar cada tarifa. A més, aquests nous peatges s'aniran abaratint progressivament.

Gràcies a una redistribució dels costos de transport de la matèria primera, les comercialitzadores assumiran una càrrega major. Es preveu que per al 2025 ja estiguin costejant el 50% dels peatges de sortida, enfront del 30% que assumeixen ara en detriment del consumidor final. És per això que, per aquesta part, el preu de la factura del gas tindrà una tendència a la baixa. Es preveu que per a 2025 els peatges d'accés a la xarxa de transport seran un 9% més barats, i els peatges d'accés a les xarxes locals un 4%.

No obstant això, caldrà afegir un cost en la factura: els costos de regasificació.


Com hem esmentat anteriorment, el mercat gasista haurà d'assumir part del cost de les energies renovables que fins ara suportava gairebé íntegrament el mercat elèctric. Ho farà contribuint al Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric (FNSSE), arribant a tenir un impacte per al client de fins a 4.30€ per MW hora.


Així i tot, i obviant alteracions externes, el preu en la factura de l'usuari continuarà baixant. Encara que caldria preguntar-se: Com caldrà interpretar les factures de gas que arribin a partir d'ara?


Quant al terme fix (TF) es continuarà cobrant el transport i l'accés a la xarxa local en funció del peatge assignat. Caldrà afegir-li, a més, els nous costos relatius a les energies renovables abans esmentats, que apareixeran com a costos de regasificació. Aquests costos seran fixos i no variaran en funció del consum de l'usuari.

Per al terme variable (TV) es facturarà segons els quilowatts consumits pel client i es continuarà expressant en €/KWH.


El canvi radica en aquells subministraments que tinguin equips de telemesura, perquè s'aniran implementant a poc a poc. El problema dels equips sense telemesura és que, per a conèixer el consum de cada usuari, un operari de la distribuïdora ha d'anar a comprovar el comptador amb freqüència. Si, per qualsevol motiu, aquesta comprovació no es fa, a l'usuari li arribaran factures estimades, que poden allunyar-se notablement del consum real. Això representa un problema, perquè si aquesta estimació no és precisa, al client se li cobrarà una quantitat excessiva o massa baixa.
Els excessos en el cabal contractat -que fins ara es facturaven d'una manera semblant als de la llum, com comptem en aquest article del blog- es començaran a facturar diàriament amb el següent mètode de càlcul: (€/KWH/dia)/any3(QM diari – QC), sent QM el cabal mig diari i el QC el cabal contractat.


Aquesta mesura aplicarà per a aquells contractes de més de 5.000 MWh amb equips de telemesura, localitzats en el peatge RL.2. Per a aquelles tarifes de menys de 5.000MWh amb telemesura, el client podrà triar entre aquesta última opció o la facturació destinada als equips sense telemesura, és a dir, amb el càlcul de €/client/dia.


La nova estructura del sistema gasista presenta algunes modificacions que, a priori, baixaran el preu per als usuaris domèstics, normalment situats entre els nous peatges RL.1 i RL.3. Per a aquells contractes que requereixin de major cabal, la possibilitat de sofrir un increment en la factura final és major. Encara que, de produir-se, aquest increment s'aplicarà de manera gradual.


A MIAF ens ocupem de contractar la millor tarifa per a tu en funció del teu peatge assignat. Comprovem tots els detalls de la teva factura i ens assegurem que el mètode triat per a cobrar els excessos sigui l'adequat per a minimitzar despeses.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page